Daruj krev na VŠE

HR klub VŠE ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí pro vás připravil možnost dárcovství krve.

Registrace jsou již uzavřeny. Přihlášení bez konkrétního časového okénka budou kontaktováni v případě uvolnění místa.

Udělej kousek dobra a daruj krev! Každá krevní skupina je potřeba! Vždyť nás to nic nestojí a můžeme tím pomoci zachránit lidský život. Nikdy nevíš, kdy takovou pomoc budeš potřebovat právě ty..

Odebírá se cca 450 ml krve a samotné odběry krve mohou trvat v intervalu 8-12 minut. Jak celý proces probíhá?
1) Vyplnění jednoduchého dotazníku
2) Vyšetření lékařkou, zda-li jste vhodným dárcem
3) Odběry

Důležité:
*S sebou doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas) a doklad o zdravotním pojištění platném v ČR
* Darovat mohou i zahraniční studenti!! – stačí přinést doklad o zdravotním připojištění

*den před odběrem více pít (ne alkohol)
* ráno netřeba hladovět, jen nejíst tučná jídla (rohlík, džem, med, ovoce…)
* V den odběru se nedoporučuje zvýšená fyzická aktivita (sport, sauna …)
* Darovat krev lze každé 2 měsíce (přičemž muži mohou darovat max. 5x do roka, ženy max. 4x do roka)
* dárce by měl vážit min. 50 kg
* Darovat krev lze minimálně 1 týden po vyléčení z klasického onemocnění bez užívání antibiotik (běžná rýma, chřipka, nachlazení apod.)
* Darovat krev lze minimálně 2 týdny po dobrání antibiotik
* Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku (typu B nebo C), syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby
* Po jiných infekčních chorobách jsou osoby z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 – 2 roky po uzdravení) – např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod.
* Po chirurgických výkonech je možné darovat krev podle závažnosti zpravidla do 6ti měsíců.
* Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byli v minulosti léčeni hormony hypofýzy (např. růstovým hormonem)
* Darovat krev lze minimálně 6 měsíců po aplikaci piercingu, tetování apod.

Pro více info:
https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=600&Itemid=560&lang=cs
______________________________________________________________________

Our student’s HR club in cooperation with the ÚVN hospital organized the posibility to become a blood doner.

Do some good and give blood! Every blood type is needed! It is so easy to help and save one’s life – you never know when you will be in the need of such help…

Approximately 450 ml of blood will be taken and the process may take 8 to 12 minutes. How does it go?
1) Fill in an easy questionnaire
2) Check-up by a doctor, if you are a suitable donor
3) Blood taking

IMPORTANT:
*Have your ID and health insurance valid for the Czech Rep. with you
*Even foreigners can donate!! – the additional health insurance is sufficient

*do not drink alcohol the day before the donation, however drink more liquids during the day
*it is not neccessary to come on an empty stomach, just do not eat fatty and greasy meals (bread, jam, honey, fruits…)
*On the day of the donation do not do physically exhausting activities, such as sports, sauna etc.
*You can donate blood every two months (men up to five times a year, women up to 4 times a year)
*Donor should have more than 50kg
* You can donate blood at least 1 week after recovery (withot using antibiotics) from a common disease (common cold, flu etc.).
* You can donate blood at least 2 weeks after the last used pill of antibiotic
* Those who have a history of infectious hepatitis (B or C), syphilis, tuberculosis, typhoid fever or some tropical disease can not donate blood
* After other infectious diseases are persons excluded from donation only temporarily (1-2 years after curing) – Eg infectious hepatitis A, infectious mononuklesoa, brucellosis, borreliosis, gonorrhea etc.
* After surgery, it is possible to donate blood by severity but usually within 6 months
* People with diabetes, severe forms of allergy, people suffering from epilepsy, hemophiliacs and people who were previously treated with pituitary hormones (eg. Growth hormone) are permanently excluded
* You can donate blood at least 6 months after the application of piercings, tattoos etc.

For more info:
https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=600&Itemid=560&lang=cs